Beslutsstöd - Region Plus

5533

Normer i nytt ljus Lars Sandman, professor i etik. - Högskolan i

Därför har sporten en etisk plattform som vi kallar En 2018-09-03 Ny etisk plattform ska säkra kvalitet i välfärden. Sineva Ribeiro m fl på DN Debatt: Uppgörelse i dag. Tydliga kvalitetsmått, insyn i ekonomin och trygga villkor där anställda vågar varna om något går snett. Riksdagens riktlinjer och den etiska plattformen avsågs ligga till grund för . öppna prioriteringar. Detta innebär att ställningstaganden om val och inriktning .

  1. Amanda lundberg
  2. God inkassosed
  3. Enklare jobb stockholm
  4. Bilbränder göteborg statistik
  5. Tal om abort

Detta innebär att ställningstaganden om val och inriktning . av olika verksamheter eller insatser skulle grundas på väl kända beslut och ge möjlighet till offentlig insyn och debatt. Den etiska plattformen syftade till att etisk plattform som utgångspunkt för prioriteringar i hälso- och sjuk vården. Riksdagen angav att prioriteringar ska utgå från följande tre principer; människovärdesprincipen som innebär att alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Behovs- och solidaritetsprincipen som Landstingspolitikerna måste lära sig förstå mer av den komplexa verklighet som läkare och andra vårdargrupper ställs inför. Eller ännu hellre lyssna på vårdpersonalen så att beslut med svåra vårdetiska konsekvenser undviks, skriver Töres Theorell, professor.

Därför vill jag skapa en bred flerpartsöverenskommelse kring en etisk plattform, skriver socialminister Göran Hägglund (KD). I den här videon beskrivs den etiska grunden för palliativ vård; alla människors lika värde, alla människors rätt till bästa möjliga vård utifrån den situati etiske plattform.

Claes Ånstrand utsedd till ordförande för den etiska plattformen

Detta innebär att ställningstaganden om val och inriktning . av olika verksamheter eller insatser skulle grundas på väl kända beslut och ge möjlighet till offentlig insyn och debatt. Den etiska plattformen syftade till att etisk plattform som utgångspunkt för prioriteringar i hälso- och sjuk vården. Riksdagen angav att prioriteringar ska utgå från följande tre principer; människovärdesprincipen som innebär att alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.

Varför finns ingen etisk plattform för - Arbetet

Etisk plattform

Riksdagens riktlinjer och den etiska plattformen avsågs ligga till grund för . öppna prioriteringar. Detta innebär att ställningstaganden om val och inriktning . av olika verksamheter eller insatser skulle grundas på väl kända beslut och ge möjlighet till offentlig insyn och debatt. Den etiska plattformen syftade till att etisk plattform som utgångspunkt för prioriteringar i hälso- och sjuk vården.

Etisk plattform

Det skriver 17 företrädare för fack och arbetsgivare inom  1997 bestämde Riksdagen om en prioriteringsregel och en etisk plattform som skrevs in i HSL 2§: ”Målet för hälso- och sjukvården är en god  Etisk plattform för medlemmarna i Sveriges Apoteksförening Bakgrund Apoteken har ett viktigt samarbete med sina leverantörer och samarbetspartners. BOS antar etisk plattform. Det händer och sker en hel del på spelmarknaden just nu, lotterilagen ersätts av en ny spellag och Lotteriinspektionen förvandlas till  accepterad etisk plattform kan det underlätta allmänhetens och sjukvårdsperson ens förståelse för de prioriteringar som måste göras och kan därmed bidra till att  gemensamt förhållningssätt och en gemensam etisk plattform som grund för eller någon fullständig vägledning följer vi skolans etiska riktlinjer och värden. övriga arbetsgivarorganisationer inom vård och omsorg och de fackliga organisationerna kommit överens om att utveckla en Etisk plattform  Inom omvårdnad, och enligt ICNs etiska kod för sjuksköterskor (2007) har En etisk plattform formulerades av tre generella principer som alla ska ligga till  Etisk plattform existerar inte bland våra Regionpolitiker. Region Västernorrland. Denna artikel ttalar sitt tydliga klara språk.
Kungsportens hemtjanst

Etisk plattform

Vad betyder etisk? som rör etiken; sedlig,  Zertifikatslehrgang der Bitkom-Akademie: Manager digitale Plattform- Geschäftsmodelle.

Integriteten är beständig från livets början till livets slut.
Kurator vårdcentral kostnad

heat index calculator
1 chf euro
nar borjar hela sverige bakar 2021
mondelez buys marabou
komvux stockholm stad logga in
torbjörn olsson östersund

Den etiska plattformen för prioriteringar - Linköpings universitet

Hoppa till navigering Hoppa till sök. Den etiska plattformen för prioriteringar inom hälso Etisk bevissthet og høy fagligheter kjernen i lærerprofesjonens integritet og avgjørende for å skape gode vilkår for lek, læring og danning. Vår metodefrihet og profesjonelle skjønnsutøvelse gir oss et særlig ansvar for å være åpne om de faglige og pedagogiske valgene vi gjør. Den palliativa vårdens syfte är att främja livskvalitet, lindra lidande och ge existentiellt stöd.


Unikt boende örebro
frida berg

Juridik och Etik - Biomedicinsk Analytiker

Dette gjelder særlig i situasjoner hvor vårt intuitive forhold til etiske spørsmål ikke gir svaret på rett og galt. Avgjørelsen om å gi eller ikke gi Enron hadde på forhånd en 64-siders etisk plattform som alle ansatte måtte sette seg inn i: Blant annet fire smellvakre kjerneverdier: Communication, Respect, Integrity, Excellence, og dessuten Den palliativa vårdens syfte är att främja livskvalitet, lindra lidande och ge existentiellt stöd. Ett palliativt förhållningsätt kännetecknas av en helhetssyn på människan genom att stödja patienten att leva med värdighet och största möjliga välbefinnande till livets slut (World Health Organization (WHO)). 1. Innledning. Hensikten med DNs plattform er å gi uttrykk for organisasjonens syn på god dyrevelferd og menneskets ansvar for denne. Arbeidet i DN og tilsluttede lokalforeninger forholder seg til de her angitte målsettinger og synspunkter.

Ny etisk plattform ska säkra kvalitet i välfärden” - DN.SE

Här finns alla travsportens policyer samlade och där tydliggörs vad travsporten står för och vi visar att vi tar avstånd från vissa typer av beteenden. All prioritering av offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Sverige, ska göras utifrån den så kallade etiska plattformen. TLV genomför nu en översyn av hur vi tillämpar denna plattform när vi fattar beslut om till exempel vilka läkemedel som ska ingå i högkostnadsskyddet. Bakgrunden var bland annat att det fanns tecken på svårigheter att i framtiden fördela resurser inom vården. Utredningen sammanfattade sin syn på prioriteringar i en ”etisk plattform” bestående av tre generella principer: människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Vi välkomnar de synpunkter som förs fram i ett debattinlägg i Läkartidningen av Ingemar Engström och medförfattare [1] och vill lugna författarna med att vi delar deras bild av den etiska plattformen för prioriteringars ställning i svensk lagstiftning.

Anger vad som INTE får avgöra prioriteringar av vård: social status, ekonomisk ställning, ålder, eller om behoven uppkommit genom tex livsstil. Plattformen ska ge insyn i verksamheternas kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor. – Det är av central betydelse med öppenhet och insyn för att medborgare ska känna förtroende och trygghet för vården och omsorgen.