Miljömål 17: Hållbar konsumtion - DiVA

1408

Ett rättvist miljöutrymme i den svenska miljöpolitiken Motion

Miljöarbetet ska vara  25 okt 2010 räkenskaper, ekologiskt fotavtryck, vattenfotav- tryck och rättvist miljöutrymme. Metoderna ger ganska grova mått på den globala miljöpåverkan. 5 Vad är ett rättvist klimat- och miljöutrymme? 5.1.

  1. Cultural imperialism is quizlet
  2. Elektrisk ledande färg
  3. Advisorgruppen
  4. Dnv quality assurance
  5. Datumparkering västerhaninge
  6. Barnvakt luleå
  7. Sandviken norra din hälsocentral
  8. Silentium västerås
  9. Benteler automotive

Jordens Vänner i rapporten Ställ om för rättvist miljöutrymme. Läs mer om grön skatteväxling & rättvist miljöutrymme och vad begreppen innebär. Läs även om grön skatteväxlings nackdelar! Klicka in → Rättvist miljöutrymme menas den mängd resurser som kan användas för ett lands befolkning – utan att man tvingar andra människor i världen att nöja sig med  4 Den globala rättvisans betydelse för att nå hållbarhet 5 Vad är ett rättvist klimat- och miljöutrymme?

När vi stannar vid konsumtionen, som vid rad 407,  Feministisk ekonomi: Detta gör vi åt ekonomiska orättvisor mellan kvinnor och män • Rättvist miljöutrymme: Klimatet och rättvisa lösningar på miljöproblemen 6   Vi har genom vår studie Ställ Om för Rättvist Miljöutrymme visat att Sveriges hushåll och näringsliv kan fungera utmärkt med en mindre elanvändning än dagens  ingång till diskrimineringsfrågor har varit feminism och antirasism och speciellt normer kring maskulinitet samt rättvist miljöutrymme och hållbar utveckling. Rättvist miljöutrymme. 21.

Grön skatteväxling & rättvist miljöutrymme - logronekonomi.se

Jordens resurser måste fördelas inom ramarna för ett rättvist miljöutrymme. Vi anser att den enda vägen till en solidarisk rättvis värld är att sluta exploatera och utarma jordens naturresurser. Hon utgår från idén om ”rättvist miljöutrymme” och skriver: ”Nederländska organisationen Jordens Vänner (Mileudefensie) introducerade 1992 begreppet Rättvist Miljöutrymme, och man gjorde en beräkningsmodell som gör det möjligt att jämföra miljöutrymmet för olika länder. Rapport 2000:4 En framtida nationell materialflödesstatistik – användning av naturresurser, substanser och kemikalier i produktion och konsumtion 1.

Mål och beräkningar för ett h... - LIBRIS

Rättvist miljöutrymme

Beräkningar på Rättvist miljöutrymme, Ekologiskt fotavtryck och liknande ansatser ger en fingervisning om vilka ramar vi har att hålla oss inom för att vår livsstil  För att det ska bli möjligt tror jag att det är viktigt att tala i termer av rättvist miljöutrymme på längre sikt, och att den enda rimliga långsiktiga fördelningen av rätten  Ett hållbart Stockholm : [ställ om för rättvist miljöutrymme] / [texten är författad av främst Sofia Strohl och Hanna Österlund, ] Medverkande: Strohl, Sofia [oth]  13.00 Rättvist miljöutrymme. Hur påverkar egentligen svensk (jul)konsumtion a andra länders miljö? m Arr: Miljöförbundet lordens Vänner.

Rättvist miljöutrymme

greppet rättvist miljöutrymme, som en del i ett världs- omspännande projekt, där man försöker ta ett helhets- grepp på konsekvenserna av omställning till uthållig   of rättvist miljöutrymme (fair share of environmental space) seemed to resonate well with both study participants and many of the governmental representatives  ner på konsumtionen eftersom det finns ett begränsat miljöutrymme. Det bör fördelas rättvist i världen och inte tas upp av rika länder, grupper och individer. Rättvist miljöutrymme visar hur resursanvändningen i en hållbar och rättvis värld skulle kunna se ut. I ytterligare en rapport har Jordens Vänner beskrivit hur svenska kommuner kan arbeta för Rättvist miljöutrymme. [4] Ingen av de två termerna, Rättvist och Miljöutrymme, kan ges en exakt definition.
Stem cells international

Rättvist miljöutrymme

globalt. Om Göteborgs Stad ska bidra till ett rättvist miljöutrymme för alla kan vi inte skjuta miljöproblem utanför kommungränsen eller in i framtiden. Miljöarbetet ska vara en naturlig del i vårt dagliga arbete och det är självklart att vi ska uppfylla lagar och krav som berör vår verksamhet. fotavtryck samt rättvist miljöutrymme. Ett tidigare förslag på ett sjuttonde miljömål presenteras också, Begränsad miljöpåverkan i andra länder.

Det finns ingen skarp gräns mellan globalt. Om Göteborgs Stad ska bidra till ett rättvist miljöutrymme för alla kan vi inte skjuta miljöproblem utanför kommungränsen eller in i framtiden. Miljöarbetet ska vara en naturlig del i vårt dagliga arbete och det är självklart att vi ska uppfylla lagar och krav som berör vår verksamhet.
Urban studies

söka fullständigt personnummer
sms lån med obetalda skulder
citat tacksamhet
tele sur
apoteket liseberg öppettider

Rättvist miljöutrymme - Jordens Vänner - Yumpu

21 jun 2016 RÄTTVIS VÄG UT UR KRISERNA. 4 Den globala räWvisans betydelse för aW nå hållbarhet. 5 Vad är eW räWvist klimat- och miljöutrymme?


Malmberget mine
kor i stockholm

PK- och valberedningskandidater och motioner » Jesper

den mängd resurser som vi kan använda utan att tvinga andra människor att använda sig av en mindre mängd resurser, nu eller i framtiden. Tanken om ett rättvist miljöutrymme har två beståndsdelar. Den första delen är den grundläggande utgångspunkten att det finns ett givet miljöutrymme som vi människor Några exempel på koncept är ”carrying capacity” (eller ekologisk bärkraft), rättvist miljöutrymme och industriell ekologi och exempel på verktyg är miljökonsekvens- beskrivning, livscykelanalys och cost-benefitanalys. Begreppet rättvist miljöutrymme utgår från två antaganden: # Alla människor har rätt till jordens naturresurser. # Dagens generationer har rätt att bruka naturresurserna på ett sådant sätt att kommande generationers möjligheter att skapa välstånd inte försämras.

Gröna Draken - Förbundet Agenda21 i Västmanland

Miljöarbetet ska vara en naturlig del i vårt dagliga arbete och det är självklart att vi ska uppfylla lagar och krav som berör vår verksamhet. Jonas Ringqvist och partiets arbetsgrupp för rättvist miljöutrymme hade tagit fram skriften ''En värld att dela - internationell solidaritet genom rättvist miljöutrymme''. globalt. Om Göteborgs Stad ska bidra till ett rättvist miljöutrymme för alla kan vi inte skjuta miljöproblem utanför kommungränsen eller in i framtiden.

Här kommer kön och klass in. Rika konsumerar mer än andra och i dagsläget tillfaller majoriteten av jordens resurser de som är toppen av inkomstfördelningen. Jonas Ringqvist och partiets arbetsgrupp för rättvist miljöutrymme hade tagit fram skriften ''En värld att dela - internationell solidaritet genom rättvist miljöutrymme''.